Deze site is het exclusieve eigendom van BigPanda het

BTW nr. : BE 525 632 904

Tel: 0486 730436 - 0499 352335

Sociale Zetel :  Avenue des Combattants, 91B - 1340 Ottignies België.

E-mail : info@bigpanda.be

De site Gourmet-store respecteert de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, en inzake de informatie en de bescherming van de verbruiker.

Geschillen tussen Bigpanda en de verbruiker moeten door de Belgische rechtbank van koophandel of door de bevoegde rechtbank in het buitenland behandeld worden.