Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassingen op alle verrichtingen die via deze website gebeuren en worden beschouwd als een akkoord afgesloten tussen Big Panda en de koper.
BigPanda behoudt zich het recht voor om deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen.
In dat geval zullen de verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, die op de datum van de bestelling door de koper van toepassing waren.

Deze website is de exclusieve eigendom van BigPanda

BTW-nummer : BE 525 632 904

Tel : 0486 730436 - 0499 352335

Adres van de maatschappelijke zetel :  Rue des Combattants, 91B - 1340 Ottignies België.

E-mail : info@bigpanda.be


PayPal